کمترین: 
9836.1
بیشترین: 
9836.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9836.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":9836.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398