قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 11 مرداد 1396

کمترین: 
2408.1
بیشترین: 
2408.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2408.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":2408.1}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397