کمترین: 
3109.4
بیشترین: 
3109.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3109.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":3109.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398