کمترین: 
8519.1
بیشترین: 
8519.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8519.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":8519.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398