کمترین: 
895.3
بیشترین: 
895.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 895.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":895.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398