کمترین: 
873.6
بیشترین: 
873.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 873.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":873.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398