قیمت کرون نروژ در تاریخ 11 مرداد 1396

کمترین: 
413.4
بیشترین: 
413.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 413.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":413.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1397