کمترین: 
403.9
بیشترین: 
403.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 403.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":403.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398