کمترین: 
3389.7
بیشترین: 
3389.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3389.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":3389.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398