کمترین: 
2605.3
بیشترین: 
2605.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2605.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":2605.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398