کمترین: 
2964.2
بیشترین: 
2964.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2964.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":2964.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398