کمترین: 
487.1
بیشترین: 
487.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 487.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":487.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398