کمترین: 
927.3
بیشترین: 
927.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 927.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":927.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398