کمترین: 
4325
بیشترین: 
4325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4325 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":4325}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398