کمترین: 
3868
بیشترین: 
3868
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3868 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":3868}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398