کمترین: 
3275.9
بیشترین: 
3275.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3275.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 09:59","price":3275.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398