پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
504732
بیشترین: 
508987
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 506987 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":507365},{"date":"1396/05/11 12:10","price":507325},{"date":"1396/05/11 12:20","price":507086},{"date":"1396/05/11 12:30","price":506766},{"date":"1396/05/11 12:40","price":506487},{"date":"1396/05/11 12:50","price":506567},{"date":"1396/05/11 01:00","price":506447},{"date":"1396/05/11 01:10","price":506328},{"date":"1396/05/11 02:50","price":506288},{"date":"1396/05/11 03:00","price":506368},{"date":"1396/05/11 03:10","price":506248},{"date":"1396/05/11 03:20","price":506288},{"date":"1396/05/11 03:30","price":506248},{"date":"1396/05/11 03:40","price":506328},{"date":"1396/05/11 03:50","price":506407},{"date":"1396/05/11 04:00","price":506048},{"date":"1396/05/11 04:10","price":505689},{"date":"1396/05/11 04:20","price":505610},{"date":"1396/05/11 04:30","price":505889},{"date":"1396/05/11 04:40","price":505769},{"date":"1396/05/11 04:50","price":505689},{"date":"1396/05/11 05:00","price":505769},{"date":"1396/05/11 05:20","price":505929},{"date":"1396/05/11 05:30","price":506048},{"date":"1396/05/11 05:40","price":505969},{"date":"1396/05/11 05:50","price":505769},{"date":"1396/05/11 06:00","price":505689},{"date":"1396/05/11 06:10","price":505570},{"date":"1396/05/11 06:20","price":505530},{"date":"1396/05/11 06:30","price":505370},{"date":"1396/05/11 06:40","price":505330},{"date":"1396/05/11 07:00","price":504931},{"date":"1396/05/11 07:10","price":505251},{"date":"1396/05/11 07:20","price":505290},{"date":"1396/05/11 07:30","price":505370},{"date":"1396/05/11 07:40","price":505211},{"date":"1396/05/11 07:50","price":505290},{"date":"1396/05/11 08:00","price":505251},{"date":"1396/05/11 08:10","price":505171},{"date":"1396/05/11 08:20","price":505091},{"date":"1396/05/11 08:30","price":505290},{"date":"1396/05/11 08:40","price":504931},{"date":"1396/05/11 08:50","price":504971},{"date":"1396/05/11 09:00","price":505011},{"date":"1396/05/11 09:10","price":504931},{"date":"1396/05/11 09:20","price":504772},{"date":"1396/05/11 09:30","price":504732},{"date":"1396/05/11 09:40","price":504852},{"date":"1396/05/11 09:50","price":504931},{"date":"1396/05/11 10:00","price":505091},{"date":"1396/05/11 10:10","price":505370},{"date":"1396/05/11 10:20","price":505211},{"date":"1396/05/11 10:30","price":504931},{"date":"1396/05/11 10:40","price":504892},{"date":"1396/05/11 10:50","price":504812},{"date":"1396/05/11 11:00","price":505051},{"date":"1396/05/11 11:20","price":505740},{"date":"1396/05/11 11:30","price":505515},{"date":"1396/05/11 11:40","price":506127},{"date":"1396/05/11 11:50","price":506099},{"date":"1396/05/11 12:00","price":506046},{"date":"1396/05/11 12:10","price":505754},{"date":"1396/05/11 12:20","price":505649},{"date":"1396/05/11 02:07","price":505953},{"date":"1396/05/11 02:44","price":505793},{"date":"1396/05/11 07:55","price":508161},{"date":"1396/05/11 08:02","price":508427},{"date":"1396/05/11 08:10","price":508587},{"date":"1396/05/11 08:20","price":508427},{"date":"1396/05/11 08:25","price":508347},{"date":"1396/05/11 08:35","price":508507},{"date":"1396/05/11 08:40","price":508707},{"date":"1396/05/11 08:45","price":508667},{"date":"1396/05/11 08:55","price":508587},{"date":"1396/05/11 09:00","price":508667},{"date":"1396/05/11 09:05","price":508747},{"date":"1396/05/11 09:10","price":508627},{"date":"1396/05/11 09:15","price":508787},{"date":"1396/05/11 09:35","price":508987},{"date":"1396/05/11 09:50","price":508787},{"date":"1396/05/11 09:55","price":508827},{"date":"1396/05/11 10:06","price":508387},{"date":"1396/05/11 10:15","price":508267},{"date":"1396/05/11 10:20","price":508307},{"date":"1396/05/11 10:25","price":508027},{"date":"1396/05/11 10:35","price":508227},{"date":"1396/05/11 10:45","price":507747},{"date":"1396/05/11 10:50","price":507707},{"date":"1396/05/11 10:55","price":507787},{"date":"1396/05/11 11:05","price":507387},{"date":"1396/05/11 11:15","price":507347},{"date":"1396/05/11 11:25","price":507387},{"date":"1396/05/11 11:35","price":507347},{"date":"1396/05/11 11:40","price":507027},{"date":"1396/05/11 11:55","price":506987}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398