پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
504732
بیشترین: 
508123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 506127 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":507365},{"date":"1396/05/11 12:10","price":507325},{"date":"1396/05/11 12:20","price":507086},{"date":"1396/05/11 12:30","price":506766},{"date":"1396/05/11 12:40","price":506487},{"date":"1396/05/11 12:50","price":506567},{"date":"1396/05/11 01:00","price":506447},{"date":"1396/05/11 01:10","price":506328},{"date":"1396/05/11 02:50","price":506288},{"date":"1396/05/11 03:00","price":506368},{"date":"1396/05/11 03:10","price":506248},{"date":"1396/05/11 03:20","price":506288},{"date":"1396/05/11 03:30","price":506248},{"date":"1396/05/11 03:40","price":506328},{"date":"1396/05/11 03:50","price":506407},{"date":"1396/05/11 04:00","price":506048},{"date":"1396/05/11 04:10","price":505689},{"date":"1396/05/11 04:20","price":505610},{"date":"1396/05/11 04:30","price":505889},{"date":"1396/05/11 04:40","price":505769},{"date":"1396/05/11 04:50","price":505689},{"date":"1396/05/11 05:00","price":505769},{"date":"1396/05/11 05:20","price":505929},{"date":"1396/05/11 05:30","price":506048},{"date":"1396/05/11 05:40","price":505969},{"date":"1396/05/11 05:50","price":505769},{"date":"1396/05/11 06:00","price":505689},{"date":"1396/05/11 06:10","price":505570},{"date":"1396/05/11 06:20","price":505530},{"date":"1396/05/11 06:30","price":505370},{"date":"1396/05/11 06:40","price":505330},{"date":"1396/05/11 07:00","price":504931},{"date":"1396/05/11 07:10","price":505251},{"date":"1396/05/11 07:20","price":505290},{"date":"1396/05/11 07:30","price":505370},{"date":"1396/05/11 07:40","price":505211},{"date":"1396/05/11 07:50","price":505290},{"date":"1396/05/11 08:00","price":505251},{"date":"1396/05/11 08:10","price":505171},{"date":"1396/05/11 08:20","price":505091},{"date":"1396/05/11 08:30","price":505290},{"date":"1396/05/11 08:40","price":504931},{"date":"1396/05/11 08:50","price":504971},{"date":"1396/05/11 09:00","price":505011},{"date":"1396/05/11 09:10","price":504931},{"date":"1396/05/11 09:20","price":504772},{"date":"1396/05/11 09:30","price":504732},{"date":"1396/05/11 09:40","price":504852},{"date":"1396/05/11 09:50","price":504931},{"date":"1396/05/11 10:00","price":505091},{"date":"1396/05/11 10:10","price":505370},{"date":"1396/05/11 10:20","price":505211},{"date":"1396/05/11 10:30","price":504931},{"date":"1396/05/11 10:40","price":504892},{"date":"1396/05/11 10:50","price":504812},{"date":"1396/05/11 11:00","price":505051},{"date":"1396/05/11 11:20","price":505251},{"date":"1396/05/11 11:40","price":505597},{"date":"1396/05/11 11:50","price":505702},{"date":"1396/05/11 12:00","price":505582},{"date":"1396/05/11 12:10","price":505290},{"date":"1396/05/11 12:20","price":505185},{"date":"1396/05/11 02:07","price":505291},{"date":"1396/05/11 02:44","price":504933},{"date":"1396/05/11 07:55","price":507364},{"date":"1396/05/11 08:02","price":507564},{"date":"1396/05/11 08:10","price":507724},{"date":"1396/05/11 08:20","price":507564},{"date":"1396/05/11 08:25","price":507484},{"date":"1396/05/11 08:35","price":507644},{"date":"1396/05/11 08:40","price":507843},{"date":"1396/05/11 08:45","price":507803},{"date":"1396/05/11 08:55","price":507724},{"date":"1396/05/11 09:00","price":507803},{"date":"1396/05/11 09:05","price":507883},{"date":"1396/05/11 09:10","price":507763},{"date":"1396/05/11 09:15","price":507923},{"date":"1396/05/11 09:35","price":508123},{"date":"1396/05/11 09:50","price":507923},{"date":"1396/05/11 09:55","price":507963},{"date":"1396/05/11 10:06","price":507524},{"date":"1396/05/11 10:15","price":507404},{"date":"1396/05/11 10:20","price":507444},{"date":"1396/05/11 10:25","price":507165},{"date":"1396/05/11 10:35","price":507364},{"date":"1396/05/11 10:45","price":506885},{"date":"1396/05/11 10:50","price":506845},{"date":"1396/05/11 10:55","price":506925},{"date":"1396/05/11 11:05","price":506526},{"date":"1396/05/11 11:15","price":506486},{"date":"1396/05/11 11:25","price":506526},{"date":"1396/05/11 11:35","price":506486},{"date":"1396/05/11 11:40","price":506166},{"date":"1396/05/11 11:55","price":506127}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398