کمترین: 
1.63
بیشترین: 
1.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.66 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":1.66},{"date":"1396/05/11 04:20","price":1.65},{"date":"1396/05/11 05:00","price":1.66},{"date":"1396/05/11 07:00","price":1.65},{"date":"1396/05/11 11:20","price":1.66},{"date":"1396/05/11 12:00","price":1.65},{"date":"1396/05/11 02:12","price":1.66},{"date":"1396/05/11 07:55","price":1.63},{"date":"1396/05/11 08:08","price":1.65},{"date":"1396/05/11 10:32","price":1.64},{"date":"1396/05/11 11:32","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398