پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
512650
بیشترین: 
514850
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 513850 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":514350},{"date":"1396/05/11 12:10","price":514250},{"date":"1396/05/11 12:20","price":514150},{"date":"1396/05/11 12:30","price":514050},{"date":"1396/05/11 12:40","price":514000},{"date":"1396/05/11 11:20","price":512650},{"date":"1396/05/11 11:30","price":512800},{"date":"1396/05/11 11:40","price":513050},{"date":"1396/05/11 11:50","price":513250},{"date":"1396/05/11 12:00","price":513200},{"date":"1396/05/11 12:10","price":513150},{"date":"1396/05/11 02:07","price":513500},{"date":"1396/05/11 02:44","price":513550},{"date":"1396/05/11 07:55","price":514600},{"date":"1396/05/11 08:02","price":514700},{"date":"1396/05/11 08:10","price":514850},{"date":"1396/05/11 08:20","price":514600},{"date":"1396/05/11 08:25","price":514550},{"date":"1396/05/11 08:35","price":514650},{"date":"1396/05/11 08:40","price":514750},{"date":"1396/05/11 08:55","price":514600},{"date":"1396/05/11 09:00","price":514650},{"date":"1396/05/11 09:05","price":514800},{"date":"1396/05/11 09:10","price":514750},{"date":"1396/05/11 09:35","price":514850},{"date":"1396/05/11 09:50","price":514600},{"date":"1396/05/11 09:55","price":514750},{"date":"1396/05/11 10:06","price":514550},{"date":"1396/05/11 10:15","price":514555},{"date":"1396/05/11 10:20","price":514500},{"date":"1396/05/11 10:25","price":514450},{"date":"1396/05/11 10:45","price":514400},{"date":"1396/05/11 10:50","price":514350},{"date":"1396/05/11 11:05","price":514000},{"date":"1396/05/11 11:15","price":513850},{"date":"1396/05/11 11:20","price":513950},{"date":"1396/05/11 11:35","price":514050},{"date":"1396/05/11 11:40","price":513850}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398