کمترین: 
483
بیشترین: 
491.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل در تاریخ 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 487.13 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":487.13},{"date":"1396/05/11 12:20","price":486.63},{"date":"1396/05/11 01:00","price":487.25},{"date":"1396/05/11 01:20","price":486.38},{"date":"1396/05/11 02:00","price":484.5},{"date":"1396/05/11 05:20","price":485.25},{"date":"1396/05/11 06:00","price":484.88},{"date":"1396/05/11 06:20","price":484.38},{"date":"1396/05/11 07:00","price":483.75},{"date":"1396/05/11 07:20","price":483.25},{"date":"1396/05/11 08:00","price":483},{"date":"1396/05/11 08:20","price":483.5},{"date":"1396/05/11 09:00","price":484},{"date":"1396/05/11 09:20","price":483.25},{"date":"1396/05/11 10:00","price":483.63},{"date":"1396/05/11 10:20","price":483.75},{"date":"1396/05/11 11:20","price":484.63},{"date":"1396/05/11 12:00","price":483.88},{"date":"1396/05/11 12:20","price":484.13},{"date":"1396/05/11 02:12","price":487.38},{"date":"1396/05/11 02:43","price":487.13},{"date":"1396/05/11 07:55","price":485},{"date":"1396/05/11 08:08","price":488.63},{"date":"1396/05/11 08:32","price":490.88},{"date":"1396/05/11 09:00","price":490.13},{"date":"1396/05/11 09:32","price":489.88},{"date":"1396/05/11 10:08","price":490.75},{"date":"1396/05/11 10:32","price":490.5},{"date":"1396/05/11 11:08","price":491.63},{"date":"1396/05/11 11:32","price":491.75}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398