پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1265.5
بیشترین: 
1273.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 11 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1268.20 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/11 12:00","price":1272.30},{"date":"1396/05/11 12:10","price":1272.10},{"date":"1396/05/11 12:20","price":1271.80},{"date":"1396/05/11 12:30","price":1270.50},{"date":"1396/05/11 12:40","price":1269.70},{"date":"1396/05/11 12:50","price":1270.30},{"date":"1396/05/11 01:00","price":1270.00},{"date":"1396/05/11 01:10","price":1269.70},{"date":"1396/05/11 01:20","price":1269.60},{"date":"1396/05/11 01:30","price":1269.40},{"date":"1396/05/11 01:40","price":1269.20},{"date":"1396/05/11 02:40","price":1269.30},{"date":"1396/05/11 02:50","price":1269.40},{"date":"1396/05/11 03:00","price":1269.80},{"date":"1396/05/11 03:10","price":1269.50},{"date":"1396/05/11 03:30","price":1269.40},{"date":"1396/05/11 03:40","price":1269.60},{"date":"1396/05/11 03:50","price":1269.90},{"date":"1396/05/11 04:00","price":1268.90},{"date":"1396/05/11 04:10","price":1267.90},{"date":"1396/05/11 04:20","price":1267.60},{"date":"1396/05/11 04:30","price":1268.30},{"date":"1396/05/11 04:40","price":1268.10},{"date":"1396/05/11 04:50","price":1268.00},{"date":"1396/05/11 05:10","price":1268.10},{"date":"1396/05/11 05:20","price":1268.30},{"date":"1396/05/11 05:30","price":1268.70},{"date":"1396/05/11 05:40","price":1268.60},{"date":"1396/05/11 05:50","price":1268.30},{"date":"1396/05/11 06:00","price":1268.00},{"date":"1396/05/11 06:10","price":1267.90},{"date":"1396/05/11 06:20","price":1267.30},{"date":"1396/05/11 06:30","price":1267.40},{"date":"1396/05/11 06:40","price":1267.00},{"date":"1396/05/11 07:00","price":1266.20},{"date":"1396/05/11 07:10","price":1266.70},{"date":"1396/05/11 07:20","price":1266.90},{"date":"1396/05/11 07:30","price":1267.10},{"date":"1396/05/11 07:40","price":1266.70},{"date":"1396/05/11 07:50","price":1267.00},{"date":"1396/05/11 08:10","price":1266.50},{"date":"1396/05/11 08:20","price":1266.60},{"date":"1396/05/11 08:30","price":1266.80},{"date":"1396/05/11 08:40","price":1266.00},{"date":"1396/05/11 08:50","price":1266.10},{"date":"1396/05/11 09:00","price":1266.30},{"date":"1396/05/11 09:10","price":1266.10},{"date":"1396/05/11 09:20","price":1265.60},{"date":"1396/05/11 09:30","price":1265.50},{"date":"1396/05/11 09:40","price":1265.80},{"date":"1396/05/11 09:50","price":1266.00},{"date":"1396/05/11 10:00","price":1266.30},{"date":"1396/05/11 10:10","price":1267.00},{"date":"1396/05/11 10:20","price":1266.70},{"date":"1396/05/11 10:30","price":1266.00},{"date":"1396/05/11 10:40","price":1265.90},{"date":"1396/05/11 10:50","price":1265.60},{"date":"1396/05/11 11:00","price":1266.10},{"date":"1396/05/11 11:20","price":1266.60},{"date":"1396/05/11 11:30","price":1266.80},{"date":"1396/05/11 11:40","price":1267.70},{"date":"1396/05/11 11:50","price":1267.40},{"date":"1396/05/11 12:00","price":1267.10},{"date":"1396/05/11 12:10","price":1266.80},{"date":"1396/05/11 12:20","price":1267.10},{"date":"1396/05/11 02:07","price":1267.20},{"date":"1396/05/11 02:44","price":1266.70},{"date":"1396/05/11 07:55","price":1271.20},{"date":"1396/05/11 08:02","price":1271.50},{"date":"1396/05/11 08:10","price":1272.20},{"date":"1396/05/11 08:15","price":1272.40},{"date":"1396/05/11 08:20","price":1271.80},{"date":"1396/05/11 08:25","price":1271.40},{"date":"1396/05/11 08:35","price":1271.90},{"date":"1396/05/11 08:40","price":1272.50},{"date":"1396/05/11 08:45","price":1272.40},{"date":"1396/05/11 09:05","price":1272.50},{"date":"1396/05/11 09:10","price":1272.40},{"date":"1396/05/11 09:15","price":1272.80},{"date":"1396/05/11 09:35","price":1273.20},{"date":"1396/05/11 09:45","price":1273.30},{"date":"1396/05/11 09:50","price":1272.70},{"date":"1396/05/11 09:55","price":1273.00},{"date":"1396/05/11 10:06","price":1272.10},{"date":"1396/05/11 10:15","price":1271.60},{"date":"1396/05/11 10:20","price":1271.50},{"date":"1396/05/11 10:25","price":1271.20},{"date":"1396/05/11 10:35","price":1271.30},{"date":"1396/05/11 10:45","price":1270.20},{"date":"1396/05/11 10:50","price":1270.00},{"date":"1396/05/11 10:55","price":1270.20},{"date":"1396/05/11 11:05","price":1269.20},{"date":"1396/05/11 11:15","price":1268.90},{"date":"1396/05/11 11:20","price":1269.00},{"date":"1396/05/11 11:25","price":1269.20},{"date":"1396/05/11 11:35","price":1269.00},{"date":"1396/05/11 11:40","price":1268.20},{"date":"1396/05/11 11:45","price":1268.00},{"date":"1396/05/11 11:55","price":1268.20}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398