قیمت ریال عمان در تاریخ 10 مرداد 1396

کمترین: 
9880
بیشترین: 
9880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9880 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 04:15","price":9880}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1397