کمترین: 
577
بیشترین: 
579
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 578 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 01:15","price":577},{"date":"1396/05/10 01:30","price":578},{"date":"1396/05/10 02:30","price":577},{"date":"1396/05/10 02:45","price":578},{"date":"1396/05/10 03:00","price":577},{"date":"1396/05/10 03:15","price":578},{"date":"1396/05/10 05:00","price":579},{"date":"1396/05/10 05:15","price":578}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398