کمترین: 
914
بیشترین: 
916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 915 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 01:00","price":914},{"date":"1396/05/10 01:15","price":915},{"date":"1396/05/10 05:00","price":916},{"date":"1396/05/10 05:15","price":915}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398