کمترین: 
1680
بیشترین: 
1680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1680 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":1680}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398