کمترین: 
49.46
بیشترین: 
49.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 49.46 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":49.46}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398