کمترین: 
480
بیشترین: 
482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 482 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":480},{"date":"1396/05/10 10:30","price":481},{"date":"1396/05/10 11:15","price":482},{"date":"1396/05/10 01:00","price":481},{"date":"1396/05/10 01:15","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398