کمترین: 
467
بیشترین: 
469
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 469 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":467},{"date":"1396/05/10 10:30","price":468},{"date":"1396/05/10 11:30","price":469},{"date":"1396/05/10 11:45","price":468},{"date":"1396/05/10 12:00","price":469}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398