کمترین: 
3045
بیشترین: 
3059
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3057 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":3045},{"date":"1396/05/10 11:30","price":3054},{"date":"1396/05/10 11:45","price":3053},{"date":"1396/05/10 12:15","price":3054},{"date":"1396/05/10 01:00","price":3059},{"date":"1396/05/10 01:15","price":3058},{"date":"1396/05/10 01:30","price":3057},{"date":"1396/05/10 02:30","price":3058},{"date":"1396/05/10 02:45","price":3057},{"date":"1396/05/10 03:00","price":3058},{"date":"1396/05/10 03:15","price":3057},{"date":"1396/05/10 05:00","price":3054},{"date":"1396/05/10 05:15","price":3057}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398