کمترین: 
3153
بیشترین: 
3165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3156 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":3155},{"date":"1396/05/10 10:45","price":3157},{"date":"1396/05/10 11:15","price":3155},{"date":"1396/05/10 11:30","price":3153},{"date":"1396/05/10 11:45","price":3162},{"date":"1396/05/10 12:00","price":3164},{"date":"1396/05/10 12:30","price":3163},{"date":"1396/05/10 01:00","price":3165},{"date":"1396/05/10 01:15","price":3159},{"date":"1396/05/10 01:30","price":3158},{"date":"1396/05/10 02:30","price":3159},{"date":"1396/05/10 02:45","price":3158},{"date":"1396/05/10 03:00","price":3159},{"date":"1396/05/10 03:15","price":3158},{"date":"1396/05/10 03:45","price":3157},{"date":"1396/05/10 04:00","price":3156},{"date":"1396/05/10 05:00","price":3154},{"date":"1396/05/10 05:15","price":3156}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398