کمترین: 
1110
بیشترین: 
1122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1121 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":1110},{"date":"1396/05/10 10:30","price":1114},{"date":"1396/05/10 10:45","price":1115},{"date":"1396/05/10 11:15","price":1117},{"date":"1396/05/10 11:30","price":1116},{"date":"1396/05/10 11:45","price":1117},{"date":"1396/05/10 12:15","price":1120},{"date":"1396/05/10 12:45","price":1121},{"date":"1396/05/10 01:00","price":1122},{"date":"1396/05/10 01:15","price":1120},{"date":"1396/05/10 01:30","price":1121}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398