کمترین: 
1045
بیشترین: 
1046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1046 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":1045},{"date":"1396/05/10 12:15","price":1046}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398