کمترین: 
3814
بیشترین: 
3821
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3819 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:15","price":3814},{"date":"1396/05/10 10:30","price":3815},{"date":"1396/05/10 11:30","price":3816},{"date":"1396/05/10 11:45","price":3818},{"date":"1396/05/10 12:00","price":3820},{"date":"1396/05/10 01:00","price":3821},{"date":"1396/05/10 01:15","price":3820},{"date":"1396/05/10 02:00","price":3819},{"date":"1396/05/10 04:00","price":3818},{"date":"1396/05/10 06:00","price":3819}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398