پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
156726
بیشترین: 
157310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 157280 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:10","price":156941},{"date":"1396/05/10 11:00","price":156956},{"date":"1396/05/10 11:10","price":157018},{"date":"1396/05/10 11:20","price":157003},{"date":"1396/05/10 11:30","price":156956},{"date":"1396/05/10 11:40","price":156941},{"date":"1396/05/10 11:50","price":156926},{"date":"1396/05/10 12:00","price":156941},{"date":"1396/05/10 12:10","price":156910},{"date":"1396/05/10 12:30","price":156926},{"date":"1396/05/10 12:40","price":156910},{"date":"1396/05/10 12:50","price":156956},{"date":"1396/05/10 01:10","price":156895},{"date":"1396/05/10 01:20","price":156864},{"date":"1396/05/10 01:40","price":156833},{"date":"1396/05/10 01:50","price":156818},{"date":"1396/05/10 02:00","price":156864},{"date":"1396/05/10 02:10","price":156833},{"date":"1396/05/10 02:20","price":156849},{"date":"1396/05/10 02:30","price":156910},{"date":"1396/05/10 02:40","price":156879},{"date":"1396/05/10 02:50","price":156787},{"date":"1396/05/10 03:10","price":156756},{"date":"1396/05/10 03:20","price":156787},{"date":"1396/05/10 03:30","price":156772},{"date":"1396/05/10 03:40","price":156818},{"date":"1396/05/10 03:50","price":156833},{"date":"1396/05/10 04:00","price":156756},{"date":"1396/05/10 04:10","price":156787},{"date":"1396/05/10 04:20","price":156803},{"date":"1396/05/10 04:30","price":156787},{"date":"1396/05/10 04:40","price":156756},{"date":"1396/05/10 05:00","price":156726},{"date":"1396/05/10 05:10","price":156787},{"date":"1396/05/10 05:20","price":156756},{"date":"1396/05/10 05:40","price":156803},{"date":"1396/05/10 05:50","price":156787},{"date":"1396/05/10 06:10","price":156849},{"date":"1396/05/10 06:20","price":156941},{"date":"1396/05/10 06:30","price":157033},{"date":"1396/05/10 06:40","price":157280},{"date":"1396/05/10 07:00","price":157310},{"date":"1396/05/10 07:10","price":157249},{"date":"1396/05/10 07:20","price":157264},{"date":"1396/05/10 07:30","price":157187},{"date":"1396/05/10 07:40","price":157280},{"date":"1396/05/10 07:50","price":157233},{"date":"1396/05/10 08:10","price":157249},{"date":"1396/05/10 08:20","price":157218},{"date":"1396/05/10 08:40","price":157249},{"date":"1396/05/10 09:00","price":157280},{"date":"1396/05/10 09:30","price":157310},{"date":"1396/05/10 09:40","price":157280}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398