پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
117545
بیشترین: 
117984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 117961 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:10","price":117707},{"date":"1396/05/10 11:00","price":117718},{"date":"1396/05/10 11:10","price":117765},{"date":"1396/05/10 11:20","price":117753},{"date":"1396/05/10 11:30","price":117718},{"date":"1396/05/10 11:40","price":117707},{"date":"1396/05/10 11:50","price":117695},{"date":"1396/05/10 12:00","price":117707},{"date":"1396/05/10 12:10","price":117684},{"date":"1396/05/10 12:30","price":117695},{"date":"1396/05/10 12:40","price":117684},{"date":"1396/05/10 12:50","price":117718},{"date":"1396/05/10 01:10","price":117672},{"date":"1396/05/10 01:20","price":117649},{"date":"1396/05/10 01:40","price":117626},{"date":"1396/05/10 01:50","price":117615},{"date":"1396/05/10 02:00","price":117649},{"date":"1396/05/10 02:10","price":117626},{"date":"1396/05/10 02:20","price":117638},{"date":"1396/05/10 02:30","price":117684},{"date":"1396/05/10 02:40","price":117661},{"date":"1396/05/10 02:50","price":117592},{"date":"1396/05/10 03:10","price":117568},{"date":"1396/05/10 03:20","price":117592},{"date":"1396/05/10 03:30","price":117580},{"date":"1396/05/10 03:40","price":117615},{"date":"1396/05/10 03:50","price":117626},{"date":"1396/05/10 04:00","price":117568},{"date":"1396/05/10 04:10","price":117592},{"date":"1396/05/10 04:20","price":117603},{"date":"1396/05/10 04:30","price":117592},{"date":"1396/05/10 04:40","price":117568},{"date":"1396/05/10 05:00","price":117545},{"date":"1396/05/10 05:10","price":117592},{"date":"1396/05/10 05:20","price":117568},{"date":"1396/05/10 05:40","price":117603},{"date":"1396/05/10 05:50","price":117592},{"date":"1396/05/10 06:10","price":117638},{"date":"1396/05/10 06:20","price":117707},{"date":"1396/05/10 06:30","price":117776},{"date":"1396/05/10 06:40","price":117961},{"date":"1396/05/10 07:00","price":117984},{"date":"1396/05/10 07:10","price":117938},{"date":"1396/05/10 07:20","price":117949},{"date":"1396/05/10 07:30","price":117892},{"date":"1396/05/10 07:40","price":117961},{"date":"1396/05/10 07:50","price":117926},{"date":"1396/05/10 08:10","price":117938},{"date":"1396/05/10 08:20","price":117915},{"date":"1396/05/10 08:40","price":117938},{"date":"1396/05/10 09:00","price":117961},{"date":"1396/05/10 09:30","price":117984},{"date":"1396/05/10 09:40","price":117961}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398