پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
509150
بیشترین: 
511050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 510950 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 10:10","price":509850},{"date":"1396/05/10 10:10","price":509850},{"date":"1396/05/10 11:00","price":509900},{"date":"1396/05/10 11:00","price":509900},{"date":"1396/05/10 11:10","price":510100},{"date":"1396/05/10 11:10","price":509850},{"date":"1396/05/10 11:20","price":510050},{"date":"1396/05/10 11:30","price":509900},{"date":"1396/05/10 11:40","price":509850},{"date":"1396/05/10 11:40","price":509850},{"date":"1396/05/10 11:50","price":509800},{"date":"1396/05/10 11:50","price":509800},{"date":"1396/05/10 12:00","price":509850},{"date":"1396/05/10 12:00","price":509850},{"date":"1396/05/10 12:10","price":509750},{"date":"1396/05/10 12:10","price":509750},{"date":"1396/05/10 12:30","price":509800},{"date":"1396/05/10 12:30","price":509800},{"date":"1396/05/10 12:40","price":509750},{"date":"1396/05/10 12:40","price":509750},{"date":"1396/05/10 12:50","price":509900},{"date":"1396/05/10 12:50","price":509900},{"date":"1396/05/10 01:10","price":509700},{"date":"1396/05/10 01:10","price":509700},{"date":"1396/05/10 01:20","price":509600},{"date":"1396/05/10 01:20","price":509600},{"date":"1396/05/10 01:40","price":509500},{"date":"1396/05/10 01:40","price":509500},{"date":"1396/05/10 01:50","price":509450},{"date":"1396/05/10 02:00","price":509600},{"date":"1396/05/10 02:00","price":509600},{"date":"1396/05/10 02:10","price":509500},{"date":"1396/05/10 02:10","price":509500},{"date":"1396/05/10 02:20","price":509550},{"date":"1396/05/10 02:30","price":509750},{"date":"1396/05/10 02:30","price":509750},{"date":"1396/05/10 02:40","price":509650},{"date":"1396/05/10 02:40","price":509650},{"date":"1396/05/10 02:50","price":509350},{"date":"1396/05/10 02:50","price":509350},{"date":"1396/05/10 03:10","price":509250},{"date":"1396/05/10 03:10","price":509250},{"date":"1396/05/10 03:20","price":509350},{"date":"1396/05/10 03:20","price":509350},{"date":"1396/05/10 03:30","price":509300},{"date":"1396/05/10 03:40","price":509450},{"date":"1396/05/10 03:40","price":509450},{"date":"1396/05/10 03:50","price":509500},{"date":"1396/05/10 04:00","price":509250},{"date":"1396/05/10 04:00","price":509250},{"date":"1396/05/10 04:10","price":509350},{"date":"1396/05/10 04:20","price":509400},{"date":"1396/05/10 04:20","price":509400},{"date":"1396/05/10 04:30","price":509350},{"date":"1396/05/10 04:30","price":509350},{"date":"1396/05/10 04:40","price":509250},{"date":"1396/05/10 04:40","price":509250},{"date":"1396/05/10 05:00","price":509150},{"date":"1396/05/10 05:00","price":509150},{"date":"1396/05/10 05:10","price":509350},{"date":"1396/05/10 05:20","price":509250},{"date":"1396/05/10 05:20","price":509250},{"date":"1396/05/10 05:40","price":509400},{"date":"1396/05/10 05:40","price":509400},{"date":"1396/05/10 05:50","price":509350},{"date":"1396/05/10 05:50","price":509350},{"date":"1396/05/10 06:10","price":509550},{"date":"1396/05/10 06:10","price":509550},{"date":"1396/05/10 06:20","price":509850},{"date":"1396/05/10 06:20","price":509850},{"date":"1396/05/10 06:30","price":510150},{"date":"1396/05/10 06:30","price":510150},{"date":"1396/05/10 06:40","price":510950},{"date":"1396/05/10 06:40","price":510950},{"date":"1396/05/10 07:00","price":511050},{"date":"1396/05/10 07:00","price":511050},{"date":"1396/05/10 07:10","price":510850},{"date":"1396/05/10 07:10","price":510850},{"date":"1396/05/10 07:20","price":510900},{"date":"1396/05/10 07:20","price":510900},{"date":"1396/05/10 07:30","price":510650},{"date":"1396/05/10 07:30","price":510650},{"date":"1396/05/10 07:40","price":510950},{"date":"1396/05/10 07:40","price":510950},{"date":"1396/05/10 07:50","price":510800},{"date":"1396/05/10 08:10","price":510850},{"date":"1396/05/10 08:20","price":510750},{"date":"1396/05/10 08:20","price":510750},{"date":"1396/05/10 08:40","price":510850},{"date":"1396/05/10 08:40","price":510850},{"date":"1396/05/10 09:00","price":510950},{"date":"1396/05/10 09:00","price":510950},{"date":"1396/05/10 09:30","price":511050},{"date":"1396/05/10 09:30","price":511050},{"date":"1396/05/10 09:40","price":510950},{"date":"1396/05/10 09:40","price":510950}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398