کمترین: 
684.6
بیشترین: 
684.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 684.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":684.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398