کمترین: 
1941
بیشترین: 
1941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1941 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":1941}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398