کمترین: 
54.8
بیشترین: 
54.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":54.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398