کمترین: 
9835.9
بیشترین: 
9835.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9835.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":9835.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399