کمترین: 
765.5
بیشترین: 
765.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 765.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":765.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398