کمترین: 
2415.1
بیشترین: 
2415.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2415.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":2415.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398