کمترین: 
3107.4
بیشترین: 
3107.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3107.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":3107.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398