کمترین: 
8684.7
بیشترین: 
8684.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8684.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":8684.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398