قیمت دینار عراق در تاریخ 10 مرداد 1396

کمترین: 
281.4
بیشترین: 
281.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 281.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":281.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1397