کمترین: 
8512
بیشترین: 
8512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8512 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":8512}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398