کمترین: 
894.7
بیشترین: 
894.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 894.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":894.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398