کمترین: 
873.2
بیشترین: 
873.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 873.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":873.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398