کمترین: 
415.9
بیشترین: 
415.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 415.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":415.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398